Publisher Name: Scion Publications

ADITYA SENDRIYA

₹ 105 ₹ 110.00

ANNABRAHM

₹ 171 ₹ 180.00

APARTHIVACHE GA

₹ 190 ₹ 200.00

BHASHASAMVAD

₹ 238 ₹ 250.00

BOL AMRUTACHE

₹ 114 ₹ 120.00

GANDH VA RUCHI

₹ 67 ₹ 70.00

GANDHARICHE DOL

₹ 162 ₹ 170.00

KABIRVANI - AAT

₹ 190 ₹ 200.00

KAM CHALU RASTA

₹ 124 ₹ 130.00

KAVICHI GOSHTA

₹ 143 ₹ 150.00

KHARA MAHATMA J

₹ 95 ₹ 100.00

LIKE THE FLOWIN

₹ 214 ₹ 225.00

MAHATMA JYOTIRA

₹ 190 ₹ 200.00

MANMOKALE ANI R

₹ 219 ₹ 230.00

MOTHA MENDU

₹ 67 ₹ 70.00

NAVA KATVAN

₹ 523 ₹ 550.00

SARVATMBHAVI TU

₹ 181 ₹ 190.00

SAVITRICHA NIRN

₹ 181 ₹ 190.00

SHALAKARI MULAN

₹ 190 ₹ 200.00

STREE PURUSH TU

₹ 95 ₹ 100.00

TEJASWINI SAVIT

₹ 86 ₹ 90.00

UDYACHYA SUNDAR

₹ 190 ₹ 200.00

MAHARASHTRATIL

₹ 333 ₹ 350.00

MOGAL SAMRAJYA

₹ 665 ₹ 700.00

UMME KULSOOM

₹ 380 ₹ 400.00

DALIT BHARAT

₹ 285 ₹ 300.00

HASAT KHELAT YO

₹ 143 ₹ 150.00

MAHAYODHA MAHAR

₹ 285 ₹ 300.00

PINDIVARACHE VI

₹ 380 ₹ 400.00

SATHOTTARI SAHI

₹ 266 ₹ 280.00

LEELACHARITRA

₹ 428 ₹ 450.00

REKHA THE UNTOL

₹ 285 ₹ 300.00

BHARATIYA STRIV

₹ 105 ₹ 110.00

JYOTIPARVA

₹ 266 ₹ 280.00

ANANT PAILUNCHA

₹ 238 ₹ 250.00

GAZAL CHINTAN

₹ 266 ₹ 280.00

JAI HO MANGAL H

₹ 190 ₹ 200.00

ENGLISH FOR COM

₹ 190 ₹ 200.00

POST-COLONIAL C

₹ 162 ₹ 170.00

JOTIPARVA

₹ 266 ₹ 280.00

Guftagu

₹ 198 ₹ 220.00

Abhisarika

₹ 144 ₹ 160.00

Anushka

₹ 144 ₹ 160.00

Anurag

₹ 99 ₹ 110.00

Udyachya Sundar

₹ 270 ₹ 300.00

Kal Trikal

₹ 630 ₹ 700.00

Dhor, Chambhar

₹ 285 ₹ 300.00

Uttam Vakta

₹ 243 ₹ 270.00

Kille Maharasht

₹ 480 ₹ 480.00

Kille Maharasht

₹ 400 ₹ 400.00

Kille Maharasht

₹ 576 ₹ 640.00

Kille Maharasht

₹ 900 ₹ 900.00

Kille Maharasht

₹ 850 ₹ 850.00

Eleven Minutes

₹ 203 ₹ 225.00

The Witch Of Po

₹ 405 ₹ 450.00

LIKE THE FLOWIN

₹ 315 ₹ 350.00

Brida (MARTHI)

₹ 315 ₹ 350.00

The Devil And M

₹ 180 ₹ 200.00

The Pilgrimage

₹ 234 ₹ 260.00

ALEPH (MARTHI)

₹ 261 ₹ 290.00

The Fifth Mount

₹ 315 ₹ 350.00

Jakhadan

₹ 315 ₹ 350.00

KAVYALOCHANA

₹ 288 ₹ 320.00

Loksahitya Jeev

₹ 540 ₹ 600.00

Bharatache Para

₹ 270 ₹ 300.00

Burgat

₹ 360 ₹ 400.00

Janata Raja Mah

₹ 144 ₹ 160.00

SAMIKSHA ANI SA

₹ 8809375751132 ₹ 9788195279036.00

Moods Aani Nant

₹ 90 ₹ 100.00

Prabodhanacha J

₹ 162 ₹ 180.00