Publisher Name: POPULAR PRAKASHAN

RANG 2

₹ 166 ₹ 175.00

AMRUTANUBHA

₹ 333 ₹ 350.00

DOHKALIMA

₹ 380 ₹ 400.00

DONHI AANI BAAK

₹ 285 ₹ 300.00

DRUSHYANCHA DHO

₹ 171 ₹ 180.00

GUNAKAR

₹ 143 ₹ 150.00

HE ISHWARRAO HE

₹ 233 ₹ 245.00

HIV AIDS ANI KU

₹ 43 ₹ 45.00

HOOL BY BHALCHA

₹ 428 ₹ 450.00

JARILA

₹ 451 ₹ 475.00

JIVANSATVE

₹ 214 ₹ 225.00

KALE RAHASYA BY

₹ 333 ₹ 350.00

KUYAVAR TAGLELE

₹ 86 ₹ 90.00

MAHAMARG

₹ 57 ₹ 60.00

OL HARAVALELI M

₹ 214 ₹ 225.00

PAVSALI KAVITA

₹ 119 ₹ 125.00

PRIYA BABU AANN

₹ 238 ₹ 250.00

RANG 1

₹ 143 ₹ 150.00

RAUNDALA

₹ 261 ₹ 275.00

SANJSHAKUN

₹ 238 ₹ 250.00

SETU

₹ 62 ₹ 65.00

SHAMBHAR MI

₹ 309 ₹ 325.00

SNEHAGATHA

₹ 404 ₹ 425.00

SWEDGANGA

₹ 138 ₹ 145.00

TEN NAVACHE BAB

₹ 95 ₹ 100.00

TILA TILA DAR U

₹ 114 ₹ 120.00

UDHWASTA DHARMA

₹ 95 ₹ 100.00

UNHE ANI PAAUS

₹ 261 ₹ 275.00

UTSUKTENE MI JH

₹ 309 ₹ 325.00

VARSHA

₹ 333 ₹ 350.00

VARYANE HALATE

₹ 190 ₹ 200.00

VIDUSHAK (DRAMA

₹ 124 ₹ 130.00

ADIMAYA

₹ 152 ₹ 160.00

AISA GA MI BRAH

₹ 90 ₹ 95.00

ANI TARIHI MI

₹ 356 ₹ 375.00

ASHA?HA BARA (M

₹ 119 ₹ 125.00

ASHTADARSHANE (

₹ 119 ₹ 125.00

ASVASTH MI SSHA

₹ 333 ₹ 350.00

BA BALICHA

₹ 356 ₹ 375.00

BABY

₹ 95 ₹ 100.00

BALI

₹ 86 ₹ 90.00

BHARTIYA SAHITY

₹ 470 ₹ 495.00

BRAHMANI SWAYAM

₹ 261 ₹ 275.00

CHAAHOOL

₹ 67 ₹ 70.00

UTKRUSHTA CHINE

₹ 185 ₹ 195.00

DAMBDWAPICHA MU

₹ 90 ₹ 95.00

DARSHAN

₹ 62 ₹ 65.00

DEKHANI

₹ 90 ₹ 95.00

DHRUPAD

₹ 176 ₹ 185.00

DEERGH KAVITA

₹ 29 ₹ 30.00

DR ANANDIBAI J

₹ 475 ₹ 500.00

DR. BABASAHEB A

₹ 570 ₹ 600.00

DRUSHYA NASALEL

₹ 190 ₹ 200.00

DURDAMYA

₹ 641 ₹ 675.00

EKA MUNGICHE MA

₹ 594 ₹ 625.00

EKUN KAVITA 4

₹ 252 ₹ 265.00

GABULGABHA (MA

₹ 238 ₹ 250.00

GANGADHAR GADGI

₹ 333 ₹ 350.00

GARBHARESHIM

₹ 128 ₹ 135.00

GODAVA

₹ 128 ₹ 135.00

GUPT VARDAN

₹ 166 ₹ 175.00

HINDU

₹ 546 ₹ 575.00

HINDUSTANI SANG

₹ 3610 ₹ 3800.00

HIRVE RAVE

₹ 238 ₹ 250.00

HOW SACHIN DEST

₹ 238 ₹ 250.00

HRIDAY

₹ 81 ₹ 85.00

ITHE OSHALALA M

₹ 128 ₹ 135.00

ITYADI ITYADI K

₹ 105 ₹ 110.00

JAGALA PREM ARP

₹ 67 ₹ 70.00

JAGNYACHYA PASA

₹ 105 ₹ 110.00

JASTICHE NAHI (

₹ 152 ₹ 160.00

JATAK

₹ 119 ₹ 125.00

JAYA - MAHABHAR

₹ 474 ₹ 499.00

K KAVITECHA

₹ 48 ₹ 50.00

KABUTARE

₹ 309 ₹ 325.00

KAJALMAYA (MARA

₹ 380 ₹ 400.00

KALIDAS VIRACHI

₹ 62 ₹ 65.00

KAMI CALORIES S

₹ 190 ₹ 200.00

KAVI (SHRIDHAR

₹ 190 ₹ 200.00

KILKILYA UJEDAC

₹ 95 ₹ 100.00

KIMAYAGAR - VI

₹ 119 ₹ 125.00

KOKAN COOKBOOK

₹ 185 ₹ 195.00

KOSALA

₹ 380 ₹ 400.00

LAMAN BY SRIRAM

₹ 565 ₹ 595.00

LILACHARITRATIL

₹ 451 ₹ 475.00

LOKMANYA TILAK

₹ 570 ₹ 600.00

MAHATMA JOTIRAO

₹ 428 ₹ 450.00

MAHAVRUKSHA

₹ 76 ₹ 80.00

MAJHE VIDYAPEET

₹ 81 ₹ 85.00

MARATHI SAMIKSH

₹ 261 ₹ 275.00

MARATHITIL KATH

₹ 238 ₹ 250.00

MASTANI

₹ 333 ₹ 350.00

MITRA

₹ 76 ₹ 80.00

MRUGAJALACHE BA

₹ 190 ₹ 200.00

OTHELLO

₹ 143 ₹ 150.00

PAANZAD

₹ 90 ₹ 95.00

PALANA

₹ 309 ₹ 325.00

PANEER (MARATHI

₹ 66 ₹ 69.00

PARAVA

₹ 171 ₹ 180.00

PAYI CHALANAR

₹ 166 ₹ 175.00

PRATISPARDHEE

₹ 470 ₹ 495.00

PREM ANI KHUP K

₹ 428 ₹ 450.00

RAIGADALA JEVHA

₹ 143 ₹ 150.00

RAJA LEAR (MARA

₹ 238 ₹ 250.00

RAJARSHI SHAHU

₹ 618 ₹ 650.00

RAJPUTRA ANI DA

₹ 119 ₹ 125.00

RAKTACHANDAN

₹ 171 ₹ 180.00

POPULAR RITIPUS

₹ 618 ₹ 650.00

RANATALYA KAVIT

₹ 143 ₹ 150.00

REKHACHITRAVICH

₹ 380 ₹ 400.00

ROOPVEDH BY DR

₹ 641 ₹ 675.00

RUTUCHAKRA

₹ 238 ₹ 250.00

SAGARESHWAR

₹ 71 ₹ 75.00

SAMAGRA BALKAVI

₹ 428 ₹ 450.00

SAMIDHA

₹ 285 ₹ 300.00

SAMISH UPAHAR

₹ 81 ₹ 85.00

SAMKALIN HINDI

₹ 119 ₹ 125.00

SANDHYAKALCHYA

₹ 143 ₹ 150.00

SANDHYAPARVATIL

₹ 342 ₹ 360.00

SHABD PRADHAN G

₹ 176 ₹ 185.00

SHAKAHARI KHASI

₹ 190 ₹ 200.00

SHANTATA COURT

₹ 143 ₹ 150.00

SHATAKHANAD

₹ 19 ₹ 20.00

SHIVKALIN STRIY

₹ 119 ₹ 125.00

SURYAMALA ( DIS

₹ 71 ₹ 75.00

TABALA

₹ 428 ₹ 450.00

TALEDAND (MARAT

₹ 95 ₹ 100.00

TATPURVI

₹ 166 ₹ 175.00

TICHI KAHANI

₹ 76 ₹ 80.00

TINHISANJ (MARA

₹ 119 ₹ 125.00

TOORTAS

₹ 238 ₹ 250.00

UTSUKTENE MEE Z

₹ 238 ₹ 250.00

VAHATOOL BY N

₹ 119 ₹ 125.00

VAJANATEEL CHAD

₹ 214 ₹ 225.00

VIJAY TENDULKAR

₹ 4275 ₹ 4500.00

VINDA - VINDA K

₹ 950 ₹ 1000.00

SWANTANTRAVEER

₹ 760 ₹ 800.00

AMHI HALHAL PAW

₹ 404 ₹ 425.00

BEDTIME STORY

₹ 143 ₹ 150.00

MELELYA LEKHAKA

₹ 285 ₹ 300.00

MADHUR BHET (MA

₹ 81 ₹ 85.00

KALIDASACHE MEG

₹ 143 ₹ 150.00

CHHANDOMAYI

₹ 166 ₹ 175.00

BIDHAR

₹ 380 ₹ 400.00

ZOOL

₹ 428 ₹ 450.00

LOCAL TE GLOBAL

₹ 333 ₹ 350.00

MARATHI NATAK A

₹ 499 ₹ 525.00

SHODH KAVITECHA

₹ 238 ₹ 250.00

MARATHI RANGBHU

₹ 2375 ₹ 2500.00

BHALI GONDAN CH

₹ 285 ₹ 300.00

DEVBABHALI (MAR

₹ 128 ₹ 135.00

KARANDIKARANCHE

₹ 404 ₹ 425.00

RAMALKHUNA

₹ 190 ₹ 200.00

HAIKU HAIKU HAI

₹ 565 ₹ 595.00

EM AANI HOOMRAO

₹ 333 ₹ 350.00

HIRAVA BHAN

₹ 309 ₹ 325.00

ACHYUT ATHAVALE

₹ 143 ₹ 150.00

ADHANTAR

₹ 105 ₹ 110.00

ADIMAYECHE (MAR

₹ 128 ₹ 135.00

ALBAL (MARATHI)

₹ 94 ₹ 99.00

ATHWANICHA DOH

₹ 285 ₹ 300.00

BHUMIPUTRA

₹ 261 ₹ 275.00

CHANDRAMADHAVIC

₹ 328 ₹ 345.00

CHATURANG

₹ 119 ₹ 125.00

CHINTAN

₹ 451 ₹ 475.00

EK HATTI MULAGI

₹ 90 ₹ 95.00

HAWAMAN VA VATA

₹ 71 ₹ 75.00

HAYAVADAN (MARA

₹ 90 ₹ 95.00

HIMALAYACHI SAW

₹ 166 ₹ 175.00

KATESAWARI

₹ 90 ₹ 95.00

KHARA SANGAYACH

₹ 309 ₹ 325.00

KHEKSATH MAHNE

₹ 261 ₹ 275.00

KHELIMELI

₹ 90 ₹ 95.00

KHOOP LOK AHET

₹ 190 ₹ 200.00

MAHADEVBHAI

₹ 90 ₹ 95.00

MAHAPUR

₹ 143 ₹ 150.00

NAKSHIDAR

₹ 451 ₹ 475.00

NATSAMRAT

₹ 143 ₹ 150.00

PAHIJE JATICHE

₹ 143 ₹ 150.00

PAWASAT SURYA S

₹ 261 ₹ 275.00

PRAVASI PAKSHI

₹ 185 ₹ 195.00

RANGOLICHE THIP

₹ 166 ₹ 175.00

RAWAN AANI EDDI

₹ 380 ₹ 400.00

VEDANTIL VIDNYA

₹ 333 ₹ 350.00

YAKRUT

₹ 81 ₹ 85.00

DHAG

₹ 261 ₹ 275.00

NAHEE MEE EKALA

₹ 285 ₹ 300.00

EK SWAPNA PUNHA

₹ 143 ₹ 150.00

WEDDING ALBUM

₹ 119 ₹ 125.00

SANGEETVICHAAR

₹ 428 ₹ 450.00

COMMON MAN

₹ 181 ₹ 190.00

BAUL

₹ 451 ₹ 475.00

CHITRA VASTUVIC

₹ 755 ₹ 795.00

COMMUNAL RAGE I

₹ 356 ₹ 375.00

IMPERFECT MR.RI

₹ 166 ₹ 175.00

LOW CALORIE VEG

₹ 238 ₹ 250.00

MICROWAVE COOKI

₹ 238 ₹ 250.00

MICROWAVE DESI

₹ 85 ₹ 89.00

NO OIL VEGETARI

₹ 261 ₹ 275.00

PUNJABI

₹ 85 ₹ 89.00

SIMPLY INDIAN

₹ 238 ₹ 250.00

SNAJEEV KAPOOR

₹ 238 ₹ 250.00

SOCIETY IN INDI

₹ 285 ₹ 300.00

TWICE WRITTEN

₹ 185 ₹ 195.00

DR BABASAHEB AM

₹ 523 ₹ 550.00

MITAWA

₹ 333 ₹ 350.00

ISTANBUL ISTANB

₹ 333 ₹ 350.00

POEMS OF VINDA

₹ 143 ₹ 150.00

THANK YOU MR GL

₹ 157 ₹ 165.00

RIYAJACHA KANMA

₹ 114 ₹ 120.00

BHASHANRANG VYA

₹ 190 ₹ 200.00

PU SHI REGE YAN

₹ 1425 ₹ 1500.00

INDIRA SANT YAN

₹ 1425 ₹ 1500.00

VINDA KARANDIKA

₹ 1425 ₹ 1500.00

ZULTA POOL ANI

₹ 1425 ₹ 1500.00

VIDHWANSACHYA V

₹ 285 ₹ 300.00

Mahabharat Punh

₹ 338 ₹ 375.00

Kasara

₹ 225 ₹ 250.00

Lai Bhaari Lath

₹ 158 ₹ 175.00

Theory and Prac

₹ 319 ₹ 325.00

Tabla for Advan

₹ 405 ₹ 450.00

Social Backgrou

₹ 446 ₹ 495.00

Myth and Realit

₹ 315 ₹ 350.00

An Introduction

₹ 405 ₹ 450.00

Prasthan Urf Ex

₹ 86 ₹ 95.00

Rangakamal

₹ 338 ₹ 375.00

SHWASPANE Rahi

₹ 450 ₹ 500.00

Bhartache Natya

₹ 338 ₹ 375.00

Kal

₹ 383 ₹ 425.00

Raktmudra

₹ 383 ₹ 425.00

VISHNUCHI SAAT

₹ 319 ₹ 375.00

Vruddhatva Sama

₹ 68 ₹ 75.00

Vahi

₹ 86 ₹ 95.00