Publisher Name: MAUJ PRAKASHAN GRUHA

AVADHY

₹ 57 ₹ 60.00

BHATAKE PAKSHI

₹ 95 ₹ 100.00

CANCER MAZA SAN

₹ 285 ₹ 300.00

CHAKAWACHANDAN

₹ 950 ₹ 1000.00

HASAWANUK

₹ 190 ₹ 200.00

HE MAJHYA GAVTA

₹ 95 ₹ 100.00

ITIHASACHA ANAB

₹ 285 ₹ 300.00

KALA SURYA HAT

₹ 261 ₹ 275.00

KANCHANICHA MAH

₹ 57 ₹ 60.00

MAITRA

₹ 152 ₹ 160.00

MONYAGRA

₹ 143 ₹ 150.00

MOROO

₹ 76 ₹ 80.00

MUDRA

₹ 475 ₹ 500.00

PAIS

₹ 143 ₹ 150.00

PURNIYA

₹ 190 ₹ 200.00

RAS

₹ 95 ₹ 100.00

RARANG DHANG

₹ 190 ₹ 200.00

RITA WELINKAR

₹ 247 ₹ 260.00

SAMUDRA

₹ 175 ₹ 175.00

SANSTHANI MANSE

₹ 190 ₹ 200.00

SETU

₹ 143 ₹ 150.00

TEEN NYAYAMURTY

₹ 504 ₹ 530.00

TEEN PAISHACHA

₹ 95 ₹ 100.00

TRIBANDH

₹ 238 ₹ 250.00

UGAM

₹ 238 ₹ 250.00

VIDUSHAK

₹ 95 ₹ 100.00

VYASPARV

₹ 143 ₹ 150.00

AARTH

₹ 160 ₹ 160.00

ATHVANITLYA KAV

₹ 119 ₹ 125.00

AAVAGHAD AFGHAN

₹ 143 ₹ 150.00

AAVARTAN

₹ 95 ₹ 100.00

ABHYARAN

₹ 143 ₹ 150.00

AGHAL PAGHAL

₹ 166 ₹ 175.00

AKHERACHI VAHI

₹ 143 ₹ 150.00

AKSHARANCHA KEL

₹ 190 ₹ 200.00

ANAMIKACHE ABHA

₹ 95 ₹ 100.00

ANANDRUTU

₹ 57 ₹ 60.00

APULAKI

₹ 190 ₹ 200.00

APURNA KRANTI

₹ 190 ₹ 200.00

ASHI VEL

₹ 171 ₹ 180.00

AVARTAN

₹ 95 ₹ 100.00

BADALTA BHARAT

₹ 247 ₹ 260.00

BAHAR SHISHIRAC

₹ 285 ₹ 300.00

BAHULYA

₹ 95 ₹ 100.00

BAHUPEDI VINDA

₹ 333 ₹ 350.00

BANGARWADI

₹ 214 ₹ 225.00

BATATYACHI CHAA

₹ 238 ₹ 250.00

BHARUN ALELE AK

₹ 143 ₹ 150.00

BHASHA ANI SANS

₹ 190 ₹ 200.00

BHOOMI

₹ 380 ₹ 400.00

BHOOP

₹ 143 ₹ 150.00

BOLGANI

₹ 152 ₹ 160.00

CHAKRIVADAL

₹ 143 ₹ 150.00

CHAR NAGARATALE

₹ 665 ₹ 700.00

CHAR SHABDA

₹ 285 ₹ 300.00

CHHORI

₹ 57 ₹ 60.00

DAD

₹ 304 ₹ 320.00

DASHPADI

₹ 95 ₹ 100.00

DHARANRUTYA

₹ 67 ₹ 70.00

DHULICHA AVAJ B

₹ 71 ₹ 75.00

DIWAS TUDVAT AN

₹ 190 ₹ 200.00

DUSHKAL SUKAL

₹ 190 ₹ 200.00

DUSTAR HA GHAT

₹ 247 ₹ 260.00

GANAGOT

₹ 380 ₹ 400.00

GANDHIPARVA 1

₹ 523 ₹ 550.00

GAVTYA

₹ 570 ₹ 600.00

GOST MENDHA GAV

₹ 143 ₹ 150.00

GUN GAIN AVADI

₹ 166 ₹ 175.00

GYPSY

₹ 143 ₹ 150.00

HAIDRABADACHI C

₹ 285 ₹ 300.00

HINDUSTANCHI KA

₹ 143 ₹ 150.00

ISTANBUL TE CAI

₹ 171 ₹ 180.00

JAHIRATICHA JAG

₹ 333 ₹ 350.00

ZUMBAR

₹ 114 ₹ 120.00

JIVABHAVACHE

₹ 214 ₹ 225.00

JIVANAAYAN

₹ 67 ₹ 70.00

JULIUS CAESAR (

₹ 333 ₹ 350.00

KABIR

₹ 119 ₹ 125.00

KARYA AANI KARY

₹ 152 ₹ 160.00

KATKARI VIKAS K

₹ 152 ₹ 160.00

KAVITA BIVITA

₹ 119 ₹ 125.00

KAVITA MANSANCH

₹ 95 ₹ 100.00

KHARI HI NYAYAC

₹ 380 ₹ 400.00

KHUNAGATHI

₹ 57 ₹ 60.00

KORA CANVAS - P

₹ 380 ₹ 400.00

LAVASA

₹ 143 ₹ 150.00

LOKMANYA

₹ 475 ₹ 500.00

MADNESS ON WHEE

₹ 238 ₹ 250.00

MAGOVA - RAJIV

₹ 95 ₹ 100.00

MAHESHWAR NATUR

₹ 143 ₹ 150.00

MANASA

₹ 333 ₹ 350.00

MANATALA AVAKAS

₹ 95 ₹ 100.00

MANDIYALI

₹ 119 ₹ 125.00

MANYACHI MAL

₹ 143 ₹ 150.00

MARATHI LAVANI

₹ 143 ₹ 150.00

MARATHI VANGMAY

₹ 95 ₹ 100.00

MARDHEKARANCHI

₹ 190 ₹ 200.00

MARWA

₹ 95 ₹ 100.00

MAUNRAG

₹ 143 ₹ 150.00

ME MAJHYA THARO

₹ 95 ₹ 100.00

MENDI

₹ 95 ₹ 100.00

MICH MAZA MOR

₹ 95 ₹ 100.00

MUKHVATE

₹ 67 ₹ 70.00

MUKYA VEDANA BO

₹ 380 ₹ 400.00

NAVYA VALANAVAR

₹ 190 ₹ 200.00

NIDRANASH

₹ 124 ₹ 130.00

NIMBONICHYA JHA

₹ 95 ₹ 100.00

PAKSHYANCHE KAV

₹ 67 ₹ 70.00

PANKHA

₹ 285 ₹ 300.00

PARTY (MARATHI)

₹ 48 ₹ 50.00

PASCHIMPRABHA

₹ 152 ₹ 160.00

PATTENAGARIT

₹ 67 ₹ 70.00

PLEASE

₹ 95 ₹ 100.00

PORVAY

₹ 143 ₹ 150.00

PRATITI

₹ 171 ₹ 180.00

PRESHIT

₹ 190 ₹ 200.00

PRIY G A SUNITA

₹ 304 ₹ 320.00

PURNIA

₹ 285 ₹ 300.00

RANGBAVARI

₹ 95 ₹ 100.00

ROMEO AND JULIE

₹ 238 ₹ 250.00

SAHITYACHE SAND

₹ 238 ₹ 250.00

SAHITYAVICHAR A

₹ 190 ₹ 200.00

SALAM

₹ 150 ₹ 150.00

SAMIKSHAMIMAMSA

₹ 190 ₹ 200.00

SANGANAK YUG

₹ 119 ₹ 125.00

SANGATI

₹ 95 ₹ 100.00

SANGHARSHA ANI

₹ 238 ₹ 250.00

SARASVA

₹ 67 ₹ 70.00

SARSAV

₹ 67 ₹ 70.00

SATA UTTARACHI

₹ 285 ₹ 300.00

SATTANTAR 1947

₹ 214 ₹ 225.00

SATTANTAR 1947

₹ 214 ₹ 225.00

SATTANTAR 1947

₹ 428 ₹ 450.00

SOUNDARYA AANI

₹ 71 ₹ 75.00

SAVITRI

₹ 76 ₹ 80.00

SHAALA

₹ 333 ₹ 350.00

SHABD

₹ 67 ₹ 70.00

SHARDA SANGEET

₹ 214 ₹ 225.00

WILLIAM SHAKESP

₹ 238 ₹ 250.00

SHIKASHANYATRA

₹ 95 ₹ 100.00

SHIKAVILE JYANI

₹ 190 ₹ 200.00

SHODH

₹ 152 ₹ 160.00

SAUNDRYA MIMANS

₹ 475 ₹ 500.00

SOYARE SAKAL

₹ 238 ₹ 250.00

STHALANTAR

₹ 133 ₹ 140.00

STREEMITI NIVDA

₹ 380 ₹ 400.00

SUBHASH DESAI (

₹ 238 ₹ 250.00

SUR ANANDGHAN

₹ 57 ₹ 60.00

SURDAS

₹ 76 ₹ 80.00

SWATAHAVISHAY

₹ 214 ₹ 225.00

TARKARLI

₹ 309 ₹ 325.00

TAULNIK SAHITYA

₹ 230 ₹ 230.00

TEE PHULRANI

₹ 143 ₹ 150.00

TERUO ANI KAHI

₹ 143 ₹ 150.00

TIN RANGACHE IN

₹ 57 ₹ 60.00

TRIVENI

₹ 95 ₹ 100.00

TURUNG TODANARY

₹ 190 ₹ 200.00

TUZE GEET GANYA

₹ 95 ₹ 100.00

UDAKACHIYA AART

₹ 333 ₹ 350.00

UDASBODH

₹ 57 ₹ 60.00

UDYOG JAGATATIL

₹ 238 ₹ 250.00

URLASURLA (MARA

₹ 428 ₹ 450.00

UTKHANAN

₹ 67 ₹ 70.00

UTSAV

₹ 57 ₹ 60.00

VADA CHIREBANDI

₹ 119 ₹ 125.00

VADAL WILLIAM S

₹ 143 ₹ 150.00

VANAVAS

₹ 333 ₹ 350.00

VASANAKAND

₹ 57 ₹ 60.00

VIDHIMANDALE AA

₹ 67 ₹ 70.00

VINASHVELA

₹ 124 ₹ 130.00

VINCHURNICHE DH

₹ 171 ₹ 180.00

VINOD TATVA ANI

₹ 250 ₹ 250.00

VIRUS

₹ 166 ₹ 175.00

BAPALEKI

₹ 618 ₹ 650.00

BHARAT AANI JAG

₹ 713 ₹ 750.00

BANDH-ANUBANDH

₹ 428 ₹ 450.00

TRIPARNA

₹ 190 ₹ 200.00

CHIN. TRYAN. KH

₹ 475 ₹ 500.00

BAKHAR PARYAVAR

₹ 143 ₹ 150.00

DARPAN

₹ 143 ₹ 150.00

SHILP

₹ 275 ₹ 275.00

UTKHANAN

₹ 140 ₹ 140.00

RAHICHYA SWAPNA

₹ 170 ₹ 170.00

BAND KHIDKIBAHE

₹ 350 ₹ 350.00

APURNA KRANTI

₹ 200 ₹ 200.00

KSHANIKA

₹ 57 ₹ 60.00

VYAKTI ANI VALL

₹ 285 ₹ 300.00

JASWAND

₹ 333 ₹ 350.00

SARJAN PRERANA

₹ 190 ₹ 200.00

VEDH SAHITYACHA

₹ 190 ₹ 200.00

VANGMAYEEN SANS

₹ 285 ₹ 300.00

SHARDWAT ANI IT

₹ 152 ₹ 160.00

SARJANSHODH AAN

₹ 190 ₹ 200.00

SARJAN PRERANA

₹ 190 ₹ 200.00

NA GHA DESHPAND

₹ 95 ₹ 100.00

MARDHEKARANCHI

₹ 285 ₹ 300.00

MAHANUBHAVIY NI

₹ 190 ₹ 200.00

MADHAVRAO PATVA

₹ 428 ₹ 450.00

KAVITA ANI PRAT

₹ 333 ₹ 350.00

KATHA SANKALPAN

₹ 333 ₹ 350.00

KATHA GAURICHI

₹ 285 ₹ 300.00

PARTY

₹ 48 ₹ 50.00

PAACHOLA

₹ 143 ₹ 150.00

TURUNG TODANARY

₹ 190 ₹ 200.00

SAROVAR

₹ 162 ₹ 170.00

CHAIT

₹ 214 ₹ 225.00

NANGARLYAVIN BH

₹ 238 ₹ 250.00

GANAGOT

₹ 380 ₹ 400.00

PAKISTANCHI GHA

₹ 190 ₹ 200.00

AKSHAR

₹ 475 ₹ 500.00

GARAMBICHI RADH

₹ 238 ₹ 250.00

BRANDINGCHE 22

₹ 285 ₹ 300.00

GYPSY

₹ 76 ₹ 80.00

PRASHNA ANI PRA

₹ 238 ₹ 250.00

BHUMI

₹ 475 ₹ 500.00

PUNHA EKADA AVA

₹ 190 ₹ 200.00

RAN DURGA

₹ 190 ₹ 200.00

NIRAGATHI ANI C

₹ 162 ₹ 170.00

KATHA SANKALPAN

₹ 285 ₹ 300.00

MI MAZYA THAROL

₹ 95 ₹ 100.00

ADHUNIK SAMIKSH

₹ 570 ₹ 600.00

EK SHUNYA MI

₹ 333 ₹ 350.00

AAHE MANOHAR TA

₹ 333 ₹ 350.00

VYAKTI AANI VAL

₹ 285 ₹ 300.00

G A CHI NIVADAK

₹ 523 ₹ 550.00

G A CHI NIVADAK

₹ 285 ₹ 300.00

G A CHI NIVADAK

₹ 494 ₹ 520.00

ROMEO AANI JULI

₹ 238 ₹ 250.00

MAZI GOSHTA

₹ 333 ₹ 350.00

JOGAVA

₹ 128 ₹ 135.00

TRIDAL

₹ 190 ₹ 200.00

RATHACHAKRA

₹ 238 ₹ 250.00

ADITRUSHNA

₹ 166 ₹ 175.00

KIMAYA

₹ 190 ₹ 200.00

PURCHUNDI

₹ 285 ₹ 300.00

AAHE HE ASAN AH

₹ 124 ₹ 130.00

AATMAKATHA AANI

₹ 119 ₹ 125.00

ANT NA AARAMBHH

₹ 190 ₹ 200.00

ANTARICHE DHAVE

₹ 190 ₹ 200.00

ANUVAD

₹ 214 ₹ 225.00

ARE SANSAR SANS

₹ 114 ₹ 120.00

ATARSUGANDHA

₹ 166 ₹ 175.00

AVAKASH

₹ 119 ₹ 125.00

BHAVMUDRA

₹ 219 ₹ 230.00

BHOOMIKA ANI UT

₹ 152 ₹ 160.00

BOMBSFOTANANTAR

₹ 114 ₹ 120.00

CHANDANYACHA RA

₹ 143 ₹ 150.00

DHULMATI

₹ 119 ₹ 125.00

DHWANIVICHAR

₹ 95 ₹ 100.00

DUPANI

₹ 95 ₹ 100.00

EK SHOONYA BAJI

₹ 143 ₹ 150.00

EK ZUNJ VARYASH

₹ 133 ₹ 140.00

EKA SHWASACHE A

₹ 143 ₹ 150.00

EKAM

₹ 133 ₹ 140.00

EKEK PAN GALAVA

₹ 285 ₹ 300.00

GEETYATRI

₹ 247 ₹ 260.00

JANACHE ANUBHAV

₹ 285 ₹ 300.00

KAMAL DESSAI YA

₹ 18 ₹ 19.00

KARMYOGI SANYAS

₹ 760 ₹ 800.00

KARULACHA MULAG

₹ 333 ₹ 350.00

KUVESHI

₹ 119 ₹ 125.00

LAHAJA

₹ 450 ₹ 450.00

MANATALI MANASA

₹ 214 ₹ 225.00

MARDHEKARANCHI

₹ 300 ₹ 300.00

MARG

₹ 143 ₹ 150.00

MRUGAJAIL - IND

₹ 114 ₹ 120.00

MUKKAAM

₹ 219 ₹ 230.00

NAMADAR GOKHALY

₹ 214 ₹ 225.00

NAVA DIVAS

₹ 67 ₹ 70.00

PADAS

₹ 665 ₹ 700.00

RAN DURG (MARAT

₹ 190 ₹ 200.00

SAHITYA BHASHA

₹ 225 ₹ 225.00

SAVALICHA SHODH

₹ 209 ₹ 220.00

SHARADVAT ANI I

₹ 152 ₹ 160.00

SULTAN

₹ 95 ₹ 100.00

TEESR CHANDNI

₹ 214 ₹ 225.00

VASANSI JEERNAN

₹ 150 ₹ 150.00

KORADI BHIKSHA

₹ 114 ₹ 120.00

HAMLET ( DRAMA/

₹ 143 ₹ 150.00

GANURAYA ANI CH

₹ 119 ₹ 125.00

RAATRA KALI GHA

₹ 285 ₹ 300.00

KONDURA

₹ 190 ₹ 200.00

TRISHANKU

₹ 380 ₹ 400.00

MARDHEKARANCHYA

₹ 333 ₹ 350.00

AMERICAN CHITRA

₹ 304 ₹ 320.00

LEONARDO (MARAT

₹ 238 ₹ 250.00

GAVTHAN

₹ 119 ₹ 125.00

GHARANDAJ GAYAK

₹ 333 ₹ 350.00

GRAPHIC DESIGNC

₹ 475 ₹ 500.00

COMRADE

₹ 214 ₹ 225.00

RAHICHAYA SWAPN

₹ 238 ₹ 250.00

ABHAYARANYA - J

₹ 143 ₹ 150.00

GANDHIPARVA 2

₹ 428 ₹ 450.00

KOBALT BLUE

₹ 171 ₹ 180.00

JEVHA MANUS JAG

₹ 261 ₹ 275.00

DHWANIVICHAR

₹ 95 ₹ 100.00

CHARITRA - CHIN

₹ 143 ₹ 150.00

SAMIKSHAMIMANSA

₹ 190 ₹ 200.00

ADHUNIK SAMIKSH

₹ 618 ₹ 650.00

VANGAMYEEN SANS

₹ 285 ₹ 300.00

BHASHANTAR ANI

₹ 150 ₹ 150.00

ASEEM

₹ 190 ₹ 200.00

CHANDANYACHA RA

₹ 190 ₹ 200.00

COMRADE

₹ 214 ₹ 225.00

DISLE TE

₹ 309 ₹ 325.00

KONDAMARA

₹ 166 ₹ 175.00

KAVITECHA SHODH

₹ 285 ₹ 300.00

G A CHI NIVADAK

₹ 618 ₹ 650.00

PADADYAVARCHE V

₹ 333 ₹ 350.00

SAHITYA ADHYAPA

₹ 665 ₹ 700.00

SANTASAHITYA KA

₹ 238 ₹ 250.00

SARJANSAMIKSHA

₹ 333 ₹ 350.00

SARJANSAMIKSHA

₹ 333 ₹ 350.00

ATHVANITLYA KAV

₹ 119 ₹ 125.00

VISAVYA SHATKAT

₹ 238 ₹ 250.00

VISAVYA SHATKAT

₹ 300 ₹ 300.00

SHIL

₹ 133 ₹ 140.00

ZEN GARDEN

₹ 380 ₹ 400.00

SURVATICHE DIVA

₹ 238 ₹ 250.00

SONYACHA PIMPAL

₹ 238 ₹ 250.00

PANYACHE PANKHA

₹ 209 ₹ 220.00

PUNHA MARDHEKAR

₹ 238 ₹ 250.00

GAZAL

₹ 162 ₹ 170.00

BAKHAR PARYAVAR

₹ 143 ₹ 150.00

HINDUTTVA ANI R

₹ 190 ₹ 200.00

SANGHARSHA ANI

₹ 238 ₹ 250.00

G A CHYA KATHA

₹ 285 ₹ 300.00

RAS

₹ 190 ₹ 200.00

SOUNDARYA ANI S

₹ 380 ₹ 400.00

VATA ANI MUKKAM

₹ 285 ₹ 300.00

SURVATICHE DIVA

₹ 238 ₹ 250.00

Didada Didada

₹ 338 ₹ 375.00

Krodhe Utpatila

₹ 675 ₹ 750.00

Nirantar Vateva

₹ 270 ₹ 300.00

Sarjansamiksha

₹ 315 ₹ 350.00

Vyasparva

₹ 225 ₹ 250.00