LOGIN       REGISTER    
Welcome Vidya Books Aurangabad

PUBLIC ADMINISTRATION CATEGORY BOOKS10.00 % OFF

पंचायती राज आणि नागरी प्रशासन


5.00 % OFF

भारतीय प्रशासन वा संविधानातमक प्रक्रीया


5.00 % OFF

लोकप्रशासन ततवे आनी सिद्धांत


5.00 % OFF

कर्मचारिवर्ग प्रशासन


0.00 % OFF

महाराष्ट्राची प्रशस्कीय व्यवस्था


5.00 % OFF

कर्मचारी वा वित्तया प्रशासन


5.00 % OFF

वित्त प्रशासन


5.00 % OFF

विकास प्रशासन


5.00 % OFF

जिल्हा प्रशासन


5.00 % OFF

लोकप्रशासनशास्त्र


5.00 % OFF

भरताचे अर्थिक धोरण आणि प्रशासन


5.00 % OFF

भारतातिल सामाजिक कल्याण प्रधान वा सामाजिक कार्य


5.00 % OFF

भरताचे सर्वजनीक धोरण


5.00 % OFF

प्रशासकीय वा व्यावस्थापकीय विचरवंत


10.00 % OFF

ई-प्रशासन
  • CATEGORIES

  • Copyright © Vidybooks, Aurangabad
    Designed By Pawgi Infotech Services