10.00%

व्यवसाय संस..

₹ 216.00 ₹ 240.00
10.00%
10.00%

खर्च लेखा..

₹ 585.00 ₹ 650.00
10.00%

मॅनेजमेंट अ..

₹ 234.00 ₹ 260.00
10.00%

ई-कॉमर्स..

₹ 270.00 ₹ 300.00
5.00%

सॉफ्ट स्किल..

₹ 228.00 ₹ 240.00
10.00%

व्यवसाय संघ..

₹ 252.00 ₹ 280.00
5.00%

व्यवसाय अर्..

₹ 404.00 ₹ 425.00
10.00%

भारतातील आध..

₹ 297.00 ₹ 330.00
10.00%

व्यवस्थापन ..

₹ 234.00 ₹ 260.00
5.00%

उद्योगजक्त..

₹ 209.00 ₹ 220.00
5.00%

व्यवसाय निय..

₹ 190.00 ₹ 200.00
10.00%

व्यवसाय सां..

₹ 585.00 ₹ 650.00
5.00%

माहिती तंत्..

₹ 105.00 ₹ 110.00
10.00%

माहिती तंत्..

₹ 117.00 ₹ 130.00
10.00%

माहिती तंत्..

₹ 171.00 ₹ 190.00
5.00%

विपनन व्‍यव..

₹ 190.00 ₹ 200.00
5.00%

मानावी संसा..

₹ 238.00 ₹ 250.00
10.00%

उधोजक संकल्..

₹ 198.00 ₹ 220.00
5.00%

उधोजक संकल्..

₹ 133.00 ₹ 140.00
5.00%

व्यवसायिक अ..

₹ 181.00 ₹ 190.00